Anonimowość w Internecie

Anonimowość w sieci Internet, jakkolwiek często okazuje się tylko pozorna, jest jednak faktem i wiążą się z tym pewne konsekwencje. Można tu dostrzec co najmniej dwa zjawiska o bardzo doniosłym znaczeniu dla naszego życia. Pierwszym jest to, że anonimowość rozzuchwala wielu autorów internetowych wypowiedzi. Są ludzie, którzy, nie ujawniając swojej tożsamości i kryjąc się za pseudonimem, piszą rzeczy, których nigdy by nie napisali pod nazwiskiem ani nigdy by ich nie wypowiedzieli publicznie. Pół biedy, jeżeli wynika to po prostu ze zwykłego wstydu przed ujawnianiem swoich poglądów. Gorzej, jeżeli anonimowość jest wykorzystywana do tego, aby ujawniać swoje negatywne emocje. Emocje, wyrażane przez agresywny i wulgarny język. Każdy kto, choćby przez przypadek, ma styczność z takimi treściami, zawsze w pewien sposób znajduje się pod ich wpływem. Nawet jeżeli machniemy ręką na wulgarny komentarz w Internecie, to i tak świadomość, że coś takiego istnieje i że jest na każdym kroku pogarsza nasze widzenie świata. Drugim ważnym aspektem anonimowości jest możliwość wyłudzania różnych danych o ludziach. Przykładem tego rodzaju działania jest zamieszczanie ogłoszeń o pracę, w których ogłoszeniodawca, nie przedstawiając się z imienia i nazwiska ani nie podając żadnej nazwy firmy, podaje tylko wymogi wobec kandydatów oraz adres mailowy do wysyłania aplikacji. Przy czym adres ten znajduje się w jakiejś ogólnodostępnej domenie, np. gmail.com, wp.pl itp. Bardzo łatwo zatem może się znaleźć w posiadaniu informacji o różnych osobach i nie mamy do końca pewności, do czego te informacje są mu potrzebne.