Okres amortyzacji oprogramowania komputerowego

0

Zagadnienia związane z amortyzacją zostały unormowane przez artykuł dwudziesty drugi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Okazuje się, że sprzęt i oprogramowanie komputerowe, które zostało zakupione przez przedsiębiorstwo może podlegać właśnie amortyzacji. Wspomnianej amortyzacji podlegają według podanego powyżej przepisu wszystkie własności i współwłasności podatnika, które zostały wytworzone, nabyte, zdatne do użytku, bądź wytworzone we własnym zakresie. W myśl tego przepisu, amortyzacji podlegają także maszyny, urządzenia i różnego rodzaju środki transportu. Do grona przedmiotów podlegających amortyzacji należą także wszystkie przedmioty, które używamy przez ponad dwanaście miesięcy w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Są to innymi słowy tak zwane środki trwałe przedsiębiorstwa. Odpisy amortyzacyjne nie są wymagane, gdy wartość zakupionego sprzętu komputerowego nie przekracza w dniu nabycia trzech tysięcy i pięciuset złotych. W takiej sytuacji wszystkie wydatki, które zostały przeprowadzone na zakup takiego sprzętu stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do użytku. We wspomnianej ustawie zaznaczone jest, że amortyzowanie składników trwałych przedsiębiorstwa nieprzekraczających trzech tysięcy i pięciuset złotych jest prawem podatnika, a nie zobowiązaniem. Większość przedsiębiorców korzysta z takiej możliwości odliczenia środków trwałych od podatku.

Dodaj komentarz