Charakterystyka oprogramowania użytkowego

0

Powszechnie wiadomo, że nasze komputery byłyby urządzeniami całkowicie nieprzydatnymi gdyby nie oprogramowanie. Oprogramowania można podzielić na operacyjne, narzędziowe, usprawniające pracę systemu i oprogramowanie użytkowe. Oprogramowanie operacyjne ma za zadanie umożliwić sprawne działanie wszystkich dodatkowych urządzeń podłączonych do komputera, oprogramowanie narzędziowe natomiast ma na celu usprawnienie pracy komputera, jego wydajności i efektywności pracy. Ma również eliminować wszelkie błędy, które mogą się pojawić w przypadku instalowania dodatkowych programów do systemu operacyjnego. Z kolei oprogramowanie użytkowe oferuje wszystkim użytkownikom możliwość bezpośredniej interakcji i współpracy z naszym komputerem. Komputer po zadaniu przez użytkownika określonych poleceń, analizuje je i je wykonuje. Innymi słowy oprogramowanie użytkowe umożliwia komputerowi rozwiązywanie kwestii zadanych przez użytkownika. Synonimami oprogramowania użytkowego są takie pojęcia, jak aplikacja, program użytkowy czy aplikacja użytkowa. Standardowymi programami użytkowymi są programy takie, jak programy do modyfikowania grafiki, programy tekstowe czy arkusze kalkulacyjne. Programami sprawiającymi, że możemy w miły sposób spędzić czas są również wszystkiego rodzaju programy do obsługi multimediów oraz gry komputerowe. Programy i aplikacje użytkowe mogą być realizowane w formie aplikacji internetowej.

Dodaj komentarz