Jak wiadomo Java jest jednym z lepszych języków programowania. Jednak, dlaczego za taką się ją uważa? Otóż pierwszą z zalet Javy jest niezależne od platformy środowisko programistyczne, w którym pracują aplikacje. Chodzi tu ni mniej ni więcej o to, że kod Java działa zarówno w przypadku Windows, Solaris, Linux, Macintosh oraz inne. Ze względu na to, iż z Javą zazwyczaj spotykamy się w Internecie, to ważne jest właśnie to, aby pracowała w różnych środowiskach. Drugą z niewątpliwych zalet kodu Java jest to, iż jej składnia jest niezwykle bardzo podobna do składni C++, dzięki czemu programiści lubujący się w językach C i C++ mogą z łatwością nauczyć się i przejść na kod Java. Pojawia się tutaj także problem opanowania Javy przez programistów Visual Basic. Kolejną cechą Javy jest to, że jest w pełni zorientowana obiektowo (niektórzy uważają, że nawet bardziej niż C++). Dlaczego? Otóż, bo wszystko w Javie z wyjątkiem liczb jest obiektem. Następne stwierdzenie znowu dotyczy wyższości Javy nad C++: o wiele łatwiej napisać kod, który nie zawiera błędów używając Javy niż C++. W Javie trudniej o błędy, ponieważ została tam wyeliminowana ręczna alokacja i dealokacja pamięci – pamięć jest sprzątana automatycznie. Ponadto zostały wprowadzone prawdziwe tablice, co wyeliminowano arytmetykę wskaźników a także usunięto zamieszanie związane z możliwością przypisania wartości zamiast porównania jej w wyrażeniach warunkowych.

Dodaj komentarz