Charakterystyka tablic danych

0

Tablica danych jest dość złożonym typem danych, w którym można w sposób usystematyzowany przechowywać ciąg danych tego samego typu. Najłatwiej sobie to wyobrazić w przypadku, gdy chcemy napisać program liczący średnią ocen danego osobnika podając jej wartość oraz oceny, z których owa średnia została obliczona. Teoretycznie konieczne jest zdeklarowanie x zmiennych, gdzie x oznacza ilość ocen. Byłoby to uciążliwe na przykład w momencie, gdy ocen zostanie wprowadzonych sto a każdą zmienną trzeba osobno zdeklarować. W tym momencie przydatna jest opisana wcześniej tablica danych. Może ona posiadaj albo jeden albo kilka wymiarów w zależności od złożoności rozwiązywanego przez nas problemu algorytmicznego. Tablica jednowymiarowa charakteryzuje się tym, iż do każdego elementu przypisany jest nazwa tablicy (dla każdego taka sama) oraz jeden indeks. Taką tablicą w życiu codziennym może być na przykład dziennik gdzie elementem jest nazwisko a indeksem numer w dzienniku. Tablica dwuwymiarowa natomiast niesie ze sobą dwa indeksy jednoznacznie przypisane do jednego elementu, jak na szachownicy – każda pozycja (czy pionek) posiada dwie współrzędne. Warto tutaj zauważyć, że w języku programowania, jakim jest C++ pierwszy element jednowymiarowej tablicy ma indeks równy 0. Aby zdeklarować taką jednowymiarową tablicę należy wpisać kod: typ_elementow nazwa_tablicy[liczba_elementow]; gdzie określamy, typ elementów zawartych w tablicy, jej nazwę oraz liczbę jej elementów.

Dodaj komentarz