Python stanowi użyteczne narzędzie do programowania na potrzeby bioinformatyki, gdyż został zaprojektowany, jako możliwie prosty i łatwy w użyciu język wysokiego poziomu, jednocześnie posiadający szerokie możliwości. Pomimo swojej prostoty i przejrzystości, Python umożliwia tworzenie rozbudowanych i potężnych aplikacji do poważnych zastosowań. Python jest językiem o dynamicznym systemie typów, co oznacza, że nie potrzeba deklarować¢ zmiennych przed ich ubyciem, a ta sama zmienna może odnosić się do różnych typów danych, takich jak tekst czy dane numeryczne. Język ten wspiera równie» programowanie obiektowe, co znajduje zastosowanie w bardziej złożonych problemach. Python może być obsługiwany interaktywnie poprzez swoją konsolę (interpreter), co ułatwia szybką naukę programowania w tym języku, gdyż wykonanie wpisanej komendy z miejsca pokazuje wyniki naszych działań. Możemy również pisać programy w postaci skryptów, czyli plików tekstowych zawierających kod Python i wykonywanych następnie z użyciem interpretera Python. Innymi słowy Python jest językiem programowania usytuowanym na stosunkowo wysokim poziomie. Nie jest on ściśle ukierunkowany w jednej dziedzinie w wręcz jest on ogólnego przeznaczenia. Głównym celem Pythona jest to, aby kod był czytelny oraz przejrzysty co uzyskuje się poprzez zastosowanie klarownej i zwięzłej składni. Co więcej Python charakteryzuje się także rozbudowanym pakietem bibliotek standardowych.

Dodaj komentarz