Podstawa interaktywnej pracy z Pythonem

0

Aby zacząć pracę z Pythonem należy wykonać kilka następujących czynności. Wywołaj aplikację¦ Terminal (menu Aplikacje / Akcesoria). Środowisko Python powinno być zainstalowane w systemie, więc wystarczy wpisać polecenie „python” w terminalu i nacisnąć klawisz Enter, aby przejść do konsoli (powłoki) interpretera Python (ang. Python shell ). Jeśli skończymy pracę, klawiszami Ctrl – D zamykamy konsolę Python i powracamy do powłoki systemowej (bash). Pozostając jednak nadal w konsoli Python – linia poleceń to trzy znaki „większy”. Praca w konsoli Python polega na wpisaniu jakiegoś konkretnego polecenia i wciśnięciu klawisza Enter, aby otrzyma¢ wynik. Np. wpisując działanie arytmetyczne odkryjemy, że Python może służyć, jako kalkulator. Warto pamiętać, że Python nie wymaga deklaracji zmiennych. Wystarczy, że wpiszemy nazwę zmiennej i przypiszemy jej wartość znakiem równości. Np. stworzone zostały dwie zmienne, a i b, przypisując jednocześnie liczbę całkowitą pierwszej zmiennej, a liczbę rzeczywistą drugiej zmiennej. W trzeciej linii wpisano dzielenie, a w czwartej otrzymano jego wynik. Z kolei wpisując coś w stylu: imie = 'Katarzyna’, deklarujemy zmienną „imie” i przypisujemy jej wartość w postaci ciągu znaków 'Katarzyna’ (ciągi znaków przedstawiamy w pojedynczym ’ lub podwójnym ” cudzysłowie). Aby wywołać zawartość zmiennej wpisujemy jej nazwę i wciskamy Enter lub posługujemy się komendą „print”.

Dodaj komentarz