Podstawowe operacje w systemie binarnym

0

Każdy dzisiaj znany komputer w swojej pracy wykorzystuje liczby w systemie binarnym, czyli dwójkowym. System ten, którego podstawą jest dwa, koduje każdą najmniejszą nawet daną wraz z programami w naszym komputerze. Możliwe cyfry kodu binarnego to zero (0) i jeden (1). W życiu codziennym spotykamy się jednak z systemem dziesiętnym, który przewiduje użycie dziesięciu cyfr: od zera (0) do dziewiątki (9). Oczywiście oba systemy dają możliwość wzajemnego przeliczania liczba z systemu dziesiętnego na binarny i odwrotnie, z binarnego na dziesiętny. Polega to na tym, że liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym dzieli się przez dwa i zapisuje resztę z dzielenia. Dzielenie to kończy się, gdy jego ostateczny wynik wynosi 0. Zatem aby zamienić liczbę pięćdziesiąt trzy (53) należy podzielić ją przez dwa. To nam daje dwadzieścia sześć i jedynkę (1) reszty. Następnie dzielimy dwadzieścia sześć (26) przez dwa, co daje nam trzynaście i zero (0) reszty. Następna w kolejności jest trzynastka do podzielenia przez dwa. Otrzymujemy sześć (6) i jedynkę (1) reszty. Szóstka podzielona na dwa nie daje żadnej reszty (0), trójka podzielona na dwa daje jedynkę (1) reszty natomiast gdy podzielimy jedynkę przez dwa otrzymamy zero (wraz z jedynką (1) reszty) – kończymy dzielenie. Ważne jest, aby wynik w systemie binarnym odczytać od dołu. Zatem liczba pięćdziesiąt trzy w systemie binarnym przyjmuje postać: 110101.

Dodaj komentarz