Podstawowe typy danych

0

Jak wiadomo stworzenie odpowiedniego algorytmu pozwala na szybkie i skuteczne rozwiązanie problemy wymagały jednak określenia i zastosowania pewnych zmiennych. Każdy język programowania (również C++) wymaga określenia typu zmiennej przed jej pierwszym użyciem. W C++ występuje pięć zasadniczych i podstawowych typów zmiennych, wśród których wyróżnia się: znak, liczbę całkowitą, liczbę zmiennopozycyjną, liczbę zmiennopozycyjną podwójnej precyzji a także wartość logiczną. W C++ każdy z tych typów ma swoje określenie, które określane jest kolejno: char, int, float, double oraz bool. Każdy inny typ danych utworzony w systemie C++ jest opisywany za pomocą tych pięciu typów. Warto także zdawać sobie sprawę, iż typy danych różnią się miedzy sobą nie tylko rozmiarem zajmowanej pamięci, ale także zakresem wartości. I tak odpowiednio: char jest wielkości jednego bajta a jego minimalny zakres wynosi od -128 do 127 (wyróżnia się także unsigned char mający mniejszy zakres). Typ danych int ma wielkość dwóch, czterech lub ośmiu bajtów i ma minimalny zakres od -32768 do 32767 (wyróżnia się także insigned int, short int, unsignet short int, long int oraz unsigned long int). Typ float jest wielkości 4 bajtów a jego zakres wynosi sześć cyfr znaczących w zapisie (-3,4E38 do 3,4E38). Natomiast double jest wielkości ośmiu bajtów i tak samo jak float jego minimalny zakres wynosi dziesięć cyfr znaczących w zapisie od -1,7E308 do 1,7E308 (wyróżnia się także long double posiadający wielkość dwunastu bajtów i szerszy zakres). Ostatnim typem danych jest bool o wielkości jednego bajta i zakresie true, false.

Dodaj komentarz