Programy przeznaczone do redagowania tekstów

0

Rynek oprogramowań można podzielić ze względu na jego przeznaczenie na trzy części. Pierwszym z nich jest oprogramowanie systemowe, które tworzy i wypełnia funkcje potrzebne do prawidłowego działania całego systemu komputerowego. Drugim rodzajem jest oprogramowanie służące realizacji tworzenia oprogramowania. Trzecim jest oprogramowanie użytkowe. To ostatnie ma bezpośrednie połączenie z każdym użytkownikiem komputera. Oprogramowanie użytkowe korzysta z oprogramowania systemowego. Systemy operacyjne to pojęcie znacznie węższe, niż oprogramowanie systemowe. Oprogramowaniem systemowym są wszystkie programy, z którymi ma styczność użytkownik, a także te, o których użytkownik nie ma pojęcia. Jednym z rodzajów oprogramowania użytkowego, nazywanego inaczej aplikacyjnym jest oprogramowanie przeznaczone do redagowania tekstów. Tego typu oprogramowanie pozwala każdemu użytkownikowi na dowolne edytowanie zapisanego tekstu, na jego powiększenie, dobranie dowolnej czcionki, czy jej koloru. Dzięki takiemu rodzajowi oprogramowania do edytowania tekstów można także wstawiać dowolną grafikę zewnętrzną. Kilka programów do edytowania grafiki i tekstu są wbudowane w oprogramowanie systemowe. Pozostałe bardziej zaawansowane trzeba oddzielnie wykupić, ponieważ są produktami licencjonowanymi i nie można ich bezprawnie używać. Znajomość najważniejszych programów z tej grupy jest niezwykle przydatną umiejętnością.

Dodaj komentarz